Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.450

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.450

Giá sản phẩm: 265.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 450mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.400

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.400

Giá sản phẩm: 245.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 400mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Ray trượt Grass có nhấn tự mở 40kg, 300mm

Giá sản phẩm: 1.250.000 VNĐ Mã sản phẩm: DP130.300T Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 300mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.350

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.350

Giá sản phẩm: 245.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 350mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Ray trượt tủ bếp nhấn tự mở 40kg, 400mm

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.400T Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 400mm Xuất xứ Áo Tính năng – Ray trượt mở toàn phần tải trọng 40kg dùng cho ngăn kéo nhấn tự mở không […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Giá sản phẩm: 245.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 300mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Ray trượt tủ bếp có nhấn tự mở 40kg, 450mm

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.450T Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 450mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt […]