Bộ khóa ray trượt nhấn tự mở Grass Dynapro Tipmatic Plus

Chi tiết sản phẩm khóa ray DP130.LR   Mã sản phẩm: DP130.LR Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bộ khóa ray trượt nhấn tự mở Grass Dynapro Tipmatic Plus Xuất xứ Áo Đặc điểm bộ khóa ray trượt DP130.LR Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.450

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.450

Giá sản phẩm: 265.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 450mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.400

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.400

Giá sản phẩm: 245.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 400mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Ray trượt Grass có nhấn tự mở 40kg, 300mm

Giá sản phẩm: 1.250.000 VNĐ Mã sản phẩm: DP130.300T Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 300mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.350

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT511.350

Giá sản phẩm: 245.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 350mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Ray trượt tủ bếp nhấn tự mở 40kg, 400mm

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.400T Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 400mm Xuất xứ Áo Tính năng – Ray trượt mở toàn phần tải trọng 40kg dùng cho ngăn kéo nhấn tự mở không […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Giá sản phẩm: 245.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 300mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Ray trượt tủ bếp có nhấn tự mở 40kg, 450mm

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.450T Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 450mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.500 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – […]

Ray trượt tủ bếp có nhấn tự mở 40kg, dài 500mm

Chi tiết sản phẩm DP130.500 Mã sản phẩm: DP130.500 TKhu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Ray trượt tủ bếp Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, dài 500mm Xuất xứ Áo Đặc điểm Tiêu […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.450

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.450

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 450mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.400

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.400

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 400mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.350

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.350

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 350mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.300

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.300

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 270mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu […]

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.270

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.270

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.270 Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 270mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm […]

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.500 Dynamic NT

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.500 Dynamic NT

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.500 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo […]