Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT

Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn […]

Ray trượt tủ bếp NT501.400 Grass

Ray trượt tủ bếp NT501.400 Grass

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 400mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa […]

Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT

Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT

Giá sản phẩm: 435.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 350mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn […]

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.300

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.300

Giá sản phẩm: 435.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 300mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo […]